Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Easy Fishing Oy

(Y-tunnus 1984546-8)

Lautatarhankatu 12

13110 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsi Sarin

Pappilantie 5

14610 Lepaa

+35840 717 8136

Rekisterin nimi

Easy Fishing Oy:n asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Easy Fishing Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa rajoissa, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys.

Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely

Pyrimme välttämään henkilötietojen keräämistä alle 16 –vuotiaista henkilöistä. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 16 vuotiaita koskevia tietoja voi päätyä tietokantoihimme.

Toimintatapanamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Tilausten tiedot
  • Tilausten seurantakoodit
  • Laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat. (Asiakkaan itse luovuttamat tiedot.)

Tietojen laatu

Pyrimme huolehtimaan siitä, että hallitsemamme henkilötiedot ovat ajan tasalla ja oikeita. Jotkin Easy Fishing Oy:n palvelut voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä hallinnoi itse omia henkilötietojaan. Jokaisen käyttäjän velvollisuutena on olla toimittamatta virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuunottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteri on suojattu salasanalla ja rekisteriä käyttävät henkilöt on erikseen määritelty Easy Fishing Oy:ssa.

Kirjallisia sopimuksia, tulosteita ja muita asiakirjoja säilytetään Easy Fishing Oy:n tiloissa, lukituissa arkistoissa.